TR Dil Seçiniz
Telefon
WhatsApp

Adres

Küçükkolpınar mah. Alaçam cad. No:120/A Manolya Evler Atakum/SAMSUN

E-mail

info@butikgayrimenkul.com.tr

Telefon

0 (850) 304 0 243

zerinde yapı kurulmak üzere ayrılmış yer; yasanın tanımlamasına göre, belediye sınırları içinde bulunup belediyece parsellenmiş arazi. Arazi; sınırları dağ, çit,duvar,ağaç gibi tabi ve suni işaretlerle çevrili bulunan yeryüzü parçasıdır.

Parsel temelinde yapılan taban alanını, yüksekliğini, biçimini yollar ve komşu parsellerden çekme mesafelerini gösteren belgedir.

İmar Kanununun 30. Maddesine göre, yapı tamamlandıktan sonra belediye veya valiliklerce ana yapının bütün bağımsız bölümleri için verilen ve bağımsız bölümlerin amacına uygun kullanılabilir durumda projesine uygun inşa edildiğini gösteren belgedir. Bir binanın kat mülkiyeti tapusu alabilmesi için mutlaka iskan ruhsatının bulunması gerekmektedir.

Bir yapının toplam inşaat alanının parsel alanına oranıdır.

Kadastro ; taşınmazların sınırlarını ve maliklerini belirleyip tapu siciline kayıt çalışmalarıdır. Kadastro , tüm ülke sınırları içerisindeki taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirleyerek hukuki durumlarını tespit etmek ve işlemlerin kesinleşmesi sonucunda Türk Medeni Yasasınca öngörülen tapu siciline tescil ederek hak sahiplerine tapu belgelerini verme işleminin bütünüdür.

Zorunlu Deprem Sigortası kısaca DASK; mesken, ev, bağımsız bölüm nitelikli yerlerin, depreme karşı, yetkili sigorta şirketleri tarafından sigortalanmasıdır.

Belirli devrelerde kişilerce kullanılarak belirli zaman içinde diğer halk sahiplerine devredilen mekana denir.

İskanın alınmasından sonra konutların ya da işyerlerinin özelliklerinin belirtildiği tapulardır. Bu tapularda bağımsız bölümün numarası, katı, niteliği ve binanın yüzölçümü belirtilmektedir. Kat Mülkiyeti'nin kurulabilmesi için bina inşaatının tamamlanmış ve iskan belgesinin alınmış olması şarttır.

Konutların ya da işyerlerinin metrekaresinin değil, konutların ya da işyerlerinin arsa paylarının belirtildiği tapulardır. Bu tarz bir yapıyı satın alırsanız, yapıyı değil arsayı satın almış olursunuz. Kat irtifaklı tapunun müstakil tapuya çevrilmemesinin nedeni iskan ruhsatı konusunda sorun yaşanması olabilir.

Tapu kayıtlarında mülk sahibi olan ortakların isimlerine karşılık pay oranı belirtilmemiş olup, veraseten yazıldığı takdirde ortada elbirliği mülkiyeti vardır. Ortakların elbirliği mülkiyetinde her hangi bir işlem yapabilmeleri için birlikte hareket etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde ortaklardan hiçbiri diğerlerinin onayı olmadan mülkiyetin tamamı veya bir payı üzerinde işlem yapma hakkına sahip değildir.

Emlak Danışmanı Olmak İster Misiniz?

Kariyerinizi ve büyümenizi geliştirmenize yardımcı olacağız.
İnsan Kaynakları